#ntnuikite

Overraskelsestur

Detaljer

22. Feb, 2019 - 24. Feb, 2019

9/18 spots taken

Price: 650,-

Kontonummer: 8601.43.53056

Påmeldingsfrist 17.02.19

Deltakere

Velkommen til årets Overaskelsestur!


ENGLISH BELOW

Generell info:
Oppmøte fredag kl. 17.00 ved hovedbygget på Gløshaugen.
Vi stiller med middag på fredag og lørdag. Frokost og lunsj ordner man selv.
Vi kommer til å stoppe på matbutikk på vei opp til vår destinasjon.

Facebook-arrangement: [Stevne 3: overraskelsestur][1]
Meld deg på der også! Viktig info kommer på eventet.

Bosted:
Vi skal bo på ???, dette kan vi jo ikke avsløre enda. Her er det senger med dyner og puter, men du må ta med sengetøy eller sovepose selv.

Transport:
Når det gjelder transport, er vi avhengige av å få nok biler. Folk som kan stille med bil, vil bli prioritert. Dersom du kan stille med bil, meldt deg på på vanlig måte og huk av for at du har bil. Det vil refunderes 2,50 kr/km.

Betaling:
Betaling må skje innen påmeldingsfristen. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil plassen din gå til nestemann på lista. Vi anbefaler at betaling skjer samtidig som påmelding.
Turavgiften inkluderer transport, overnatting, middag fredag og lørdag, kaffe og litt snacks.

Betalingen er bindende og innbetales til kontonummer: 8601.43.53056.
Merk betalingen med: "Stevne 3, Ditt navn".

Pakkeliste:
Hjelm (viktig!), ski/snowboard, varme klær, sengetøy/sovepose og håndkle. Kanskje et kamera?

Pakk smart; vi skal ha med mye utstyr!

Utstyrsleie:
På denne turen vil det være mulig å leie kiteutstyr (ikke ski/snowboard).
Pris:
- Kite og trapes: 250 kr per dag
- Kun trapes: 50 kr

Skader for opptil 2000 kr må betales av leietaker, dersom dette må repareres profesjonelt.
Betaling skjer til samme kontonummer som ved påmelding, og må skje innen påmeldingsfristen.
Dersom det ikke er noe vind hele helgen, vil halve beløpet betales tilbake (gjelder ikke trapes).
Vi har ikke et ubegrenset antall kiter, så her er det førstemann til mølla.

Dersom du ønsker å leie, ta kontakt med Henriette Carlsen, enten på facebook eller mail:
henriette_carlsen@hotmail.com

Buddy:
På alle våre turer vil det være et buddy-system. Dette er for deg som har vært på kurs tidligere, men som ikke føler deg trygg nok til å kite alene enda. Opplegget går ut på at dere blir satt sammen i par med en kite på deling, slik at dere hjelper hverandre underveis. Dersom dere ønsker å leie kite, betaler dere halve utstyrsleien hver.

Ta kontakt dersom du ønsker en buddy.

VIKTIG
For å være med på våre turer må du være NTNUI-medlem.
Send bilde av studentkort med gyldig NTNUI-oblat for studieåret 2017/2018 til ole.eftang.roe@outlook.com

Dersom du ikke er medlem av NTNUI og fortsatt vil være med på tur, ta kontakt med kasserer Ole Eftang Rø via facebook eller på mail, ole.eftang.roe@outlook.com .


Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

Ole Eftang Rø, ole.eftang.roe@outlook.com
Eivind Heldal StrayWelcome to our Surprise trip!


General information:
Meet up at 17.00 on Friday, in front of the mail building at Gløshaugen.
Dinner will be served Friday and Saturday, but you'll have to fix your own breakfast and lunch.
We'll stop at a grocery store on our way to ...

Facebook event: [Stevne 3: Overraskelses-tur[2]
Sign up here too! Important information will be posted there.

Accommodation:
This will be a nice surprise! You have to bring your own bedding or a sleeping bag.

Transport:
If you can contribute with a car, you will be prioritised. Register as usual, but comment that you have a car. You'll be refunded 2,50 NOK/km.

Payment:
Payment must happen before the deadline. If you don't pay, the next one in the line will get your spot. The payment includes accommodation, transport, dinner Friday and Saturday, coffee and some snacks.

The payment is binding, and it's made to account number: 8601.43.53056.
Label the payment with: "Stevne 3, Your Name".

International Payment
Kontohaver/ Account holder: NTNUI - NTNU IDRET
IBAN: NO68 8601 4353 056
BIC/SWIFT: DABANO22

Packing list:
Helmet (important!), skies/snowboard, warm clothes, bedding/sleeping bag and towel. Maybe a camera such as a GoPro?

Pack smart, we have a lot of equipment with us! "Salsa monkey dansing the vind dance"

Kite rental:
If you have participated at a kite course before, you can rent kite gear at this trip (not skies or snowboard).
Costs:
- Kite and harness: 250 NOK per day.
- Harness only: 50 NOK

If your are renting kite gear, you agree to cover up to 2000 NOK if you damage the gear.
If there's no wind for the whole weekend, we'll refund half of the costs (only if you rent a kite).
We don't have endless with kites. First comes first served.

If you want to rent kite gear, contact Henriette Carlsen on facebook or mail:
henriette_carlsen@hotmail.com

Buddy:
On all of our trips we have a buddy-system. This is for those of you who have participated at a kite course before, but don't feel safe enough to kite on your own. If you want a buddy, we'll pair you up with someone else, and you'll share one kite together, and help each other out. If you want to rent a kite, you'll pay half the prize each.

Contact us is you want a buddy on this trip.

IMPORTANT:
To participate on your trips, you have to be a NTNUI member. Take a picture of your student card with a valid NTNUI membership sticker, and send to mathiasstrand58@gmail.com.

If you don't are NTNUI member, but still wants to join our trips, contact Ole Eftang Rø via facebook or mail: ole.eftang.roe@outlook.com.

If you have any questions, don't hesitate to ask us!

Ole Eftang Rø, ole.eftang.roe@outlook.com
Eivind Heldal Stray,

Diskusjon


NTNUi Kite

Om du har spørsmål eller kommentarer til arrangementet, kan du stille dem her